Cod: CP-09
Producator: Alexandra Teodor

Fisa disciplinei

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Titulari:
conf.dr.arh. Valeriu-Eugen Drăgan
prof.dr.arh. Sergiu Nistor
Colectiv:
Prof.dr.arh. Sergiu NISTOR
Conf.dr.arh. Valeriu Eugen DRAGAN
asist.dr.arh. Alexandra TEODOR
Obiective:
Familiarizarea studenților cu principalele determinări, condiționări, reglementări și abordări contemporane ale problematicii inserției arhitecturale în zone construite protejate.
Asigurarea suportului teoretic pentru proiectul opțional „Inserții în zone construite protejate (ZCP)”, prin asimilarea metodelor de cercetare, a normelor și principiilor care reglementează intervențiile în zone protejate și ghidează avizarea lor, precum și a metodelor de conservare și punere în valoare a identității zonelor istorice protejate (prin reabilitare și/sau inserția de clădiri noi) în contextul evoluției orașului.
Conținut:
1. Arhitectura contemporană în ZCP: realitate și problematică în abordările teoretice contemporane.
2. Zone istorice, protejare și conservare integrată. Convenții, recomandări și practică. Cazuistica internațională.
3. Prezentarea generală a problematicii ZCP și ale zonelor istorice protejate. Elemente specifice de legislație.
4. Studiu de caz: delimitare și instituire de zonă construită protejată.
5. ZCP: problematica, conținutul, scopul, etapele proiectului de intervenție: analiza, sinteza, atitudinea, obiectivului și regulamentul.
6. Principii de intervenție în ZCP (exemple de intervenție în baza P.U.Z.I.+R.).
7. Studiu de caz: analiza de sit în ZCP.
8. Analiză multicriterială; criterii de analiză și evaluare a elementelor specifice ZCP (țesut urban / cadru natural); stabilirea pe criterii, categorii, grade și valoare, precum și structurarea în fișe, tabele ș.a. a datelor de cartare ale analizei.
9. Metode de analiză a elementelor specifice din ZCP (țesut urban / cadru natural); analiza elementelor caracteristice ale țesutului urban (componente, structură, tipologie) și ale funcțiunilor urbane; analiza caracteristicilor parcelei și analiza amplasării construcțiilor; regim juridic de proprietate și de protecție.
10. Studiu de caz: analiza de sit cu identificarea valorilor culturale ale peisajului urban-rural-natural.
11. Cercetarea cartografică - instrument de analiză a evoluției istorice și de evaluare a elementelor țesutului urban; Rolul cercetării arheologice în evaluarea țesutului urban istoric și stabilirea reglementărilor de intervenție.
12. Analiza trăsăturilor fondului construit (stiluri, influențe stilistice, elemente morfologice și de limbaj arhitectural, tipologie, materiale, texturi, cromatică) și evaluarea relației sale cu celelalte componente ale țesutului urban.
13. Respectarea regulamentului de intervenție în zona studiată, întocmirea dosarul de avizare / autorizare; modalități de reglementare pentru atingerea obiectivului de conservare - restaurare și dezvoltare a zonei protejate.
14. Studiu de caz: intervenții în ZCP în Bucuresti.
Metoda de predare:
Forma de predare: on-line pe platforma ZOOM
- prelegeri, urmate de întrebari și răspunsuri (prin facilitatea chat a ZOOM);
- studii de caz (analiză critică, studiu comparativ);
- vizite virtuale pe teren (pentru identificarea caracteristicilor în diferite tipuri de zone istorice protejate);
- discuții în vederea îndrumării lucrării.
Materiale didactice:
- materiale ilustrative; prezentări Power Point;
Mod de evaluare:
Eseu la alegere între:
1 - Analiza critică a unei inserții existente într-o ZCP (a orașului București ori a unui alt oraș din România). Lista insertiilor eligibile pentru analiza va fi publicata pe site la 15 Noiembrie.
2 - Memoriu de prezentare a unui demers arhitectural - urbanistic propriu în propunerea unei inserții într-o zonă istorică protejată (a orașului București ori a unui alt oraș din România).
Condițiile obligatorii de acceptare a lucrării în vederea evaluării acesteia:
1. Înscrierea studentului la curs în conformitate cu regulamentul disciplinelor opționale
2. Prezența studentului la min. 6 cursuri
3. Inscrierea conținutului eseului într-una dintre teme
4. Respectarea termenului de predare
Criterii de evaluare:
- claritatea și utilitatea stabilirii criteriilor de analiză a sitului și a intervenției;
- claritatea prezentării lucrării și obiectivitatea analizei a sitului și a intervenției;
- abordarea coerentă a etapelor de analiză, critică, sinteză și concluzii;

Detalii

Titular / autor

Chiru Marian

Agenda disciplinei

 • Curs 1

  1. Arhitectura contemporană în ZCP: realitate și problematică în abordările teoretice contemporane.

  15.10.2020 - 15.10.2020 Adauga in Google Calendar
Materiale atasate

Opinii

Ai participat la acest curs?

Spune-ti opinia acordand un numar de stele de la 1 la 5 si cateva cuvinte
5,00
1 review
 • 5 stele
  (1)
 • 4 stele
  (0)
 • 3 stele
  (0)
 • 2 stele
  (0)
 • 1 stea
  (0)
 • irinatulbure@yahoo.com
  15 oct 2020
  Foarte frumos cursul!

Discutii, comentarii

Intra in contul tau si vei putea adauga propriul tau comentariu